PDF Print E-mail

 

Colegiul Medicilor din România a luat naştere în mod legal în luna iunie 1997, în temeiul Legii nr.74 din 6 iulie 1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România .

In momentul actual, activitatea organizatiei este reglementata in principal prin Legea nr.95/2006 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii si Statutul C.M.R.

Colegiul Medicilor din Romania este organism profesional, apolitic, fara scop patrimonial, de drept public, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, in domeniul autorizarii, controlului si supravegherii profesiei de medic ca profesie liberala, de practica publica autorizata.

Colegiul Medicilor din Romania are autonomie institutionala in domeniul sau de competenta, normativ si jurisdictional profesional si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.

Atributiile Colegiului Medicilor din Romania nu pot fi exercitate de nicio alta asociatie profesionala.

Colegiul Medicilor din Romania nu se poate substitui organizatiilor patronale sau sindicate si in indeplinirea atributiilor sale nu poate face uz de prerogativele acestora prevazute de lege.


COMUNICAT

Solicitările medicilor de familie au fost aproape în totalitate ignorate în momentul desfășurării negocierilor pentru noul contract cadru, astfel că modificările prevăzute sunt minore în raport cu multitudinea problemelor existente.

Medicii de familie nu doresc semnarea acestui nou contract cadru la 1 iulie, iar într-o primă fază își vor exprima nemulțumirea prin purtarea unor banderole albastre.

Colegiul Medicilor Prahova susține inițiativa medicilor de familie și încurajează medicii din spitale să se alăture acestui demers, sprijinindu-și moral colegii. 

Sistemul de sănătate actual este nesustenabil, iar dacă nu va fi reformat în punctele esențiale, începând cu medicina primară, colapsul ar putea fi inevitabil.

Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Prahova"